Välkommen till FFWEB.SE

Föräldraalliansen erbjuder internettjänster för föräldraföreningar!
Föräldraalliansen erbjuder gratis webbhotell för föräldraföreningar!
Medlemskapet i Föräldraalliansen ger dig många fördelar. Nu kan vi också erbjuda anslutna föräldraförening gratis webbhotell.

Många föreningar har eldsjälar som skapat fina hemsidor. Ibland placerad på någon i styrelsens egen webbplats. Andra föreningars hemsidor ligger idag som en sektion under skolans hemsida. Det är lämpligt att föreningens sida är oberoende från skolans sida, inte minst av uppdaterings- och underhållsskäl.

Föräldraalliansen har därför skapat en ny webbportal www.ffweb.se där vi erbjuder din föräldraförening en oberoende plats. Webbhotellet är kostnadsfritt och utan irriterande reklam och popup-fönster

Egen domän
De föreningar som har en egen domän, tex: www.dinskola.se kan föra över dem till ffwebbens webbhotell. Underhåll och uppdateringar görs av er på samma sätt som det sköts idag. Uppdateringen av sidan sköts via FTP av er själva. Föreningen står för kostnaden för det egna domännamnet.

Ffweb-domän
De föreningar som inte har en egen domän kan kostnadsfritt läggas sig som underdomän på www.ffweb.se Det kan t.ex. vara www.ffweb.se/dinskola. Uppdateringen av sidan sköts via FTP av er själva.

Gratis E-post
Vi kan erbjuda ett antal e-postadresser till er förening, exempelvis ordforande.dinskola-ff@ffweb.se eller info.dinskola-ff@ffweb.se . Fördelen med sådana adresser är att de är allmängiltiga och inte behöver ändras då personer byts ut i föreningen. Ni kan själva styra om t.ex ordforande.dinskola-ff@ffweb.se till valfri persons e-post. Om ordföranden byts är det alltså lätt att ställa om e-posten till den nya ordföranden, och alla föräldrar behöver inte ändra i sina adressböcker. En annan fördel är att personerna inte behöver skylta utåt med sin privata e-postadress, om de inte vill.

Nyheter från Föräldraalliansen på er egen hemsida
Det finns möjlighet för er förening att lägga in Föräldraalliansen Sveriges nyhetsframe på den egna hemsidan. Se exempel här till höger.


För mer information kontakta webmaster@foraldraalliansen.nu

Läs mer om Föräldraalliansen Sverige